Centrum Medyczne SONOMED - Smolec, Wrocław
Dr n. med. Krzysztof Mastej

Dr n. med. Krzysztof Mastej jest absolwentem Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, który ukończył z wyróżnieniem w 2000 roku. Od 2001 roku jest związany z Kliniką Angiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii we Wrocławiu. W 2006 roku obronił pracę doktorską poświęconą naczyniowymi powikłaniami cukrzycy.

 

Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych oraz angiologii (chorób naczyniowych). W swojej praktyce klinicznej zajmuje się schorzeniami układu naczyniowego takimi jak:

 • zaburzenia ukrwienia kończyn na podłożu miażdżycy oraz innych rzadziej występujących schodzeń (choroba Buergera, naczyniowe zespoły uciskowe)
 • zaburzenia naczynioruchowe (objawy Raynaud, sinica kończyn, erytromelalgia)
 • zmiany żylakowate, obrzęki kończyn dolnych – niewydolność limfatyczna kończyn
 • zaburzenia krzepnięcia, zmiany zapalne oraz zakrzepowe w układzie żylnym oraz tętniczym (zakrzepowe zapalenie żył, zatorowość tętnicy płucnej, powikłania zakrzepowo-zatorowe w układzie tętniczym, trombofilia)
 • powikłania zakrzepowe choroby nowotworowej – zaburzenia krążenia mózgowego (miażdżyca tętnic domózgowych, zespół podkradania tętnicy podobojczykowej, zespół niewydolności kręgowo-podstawnej)

 

Integralnym elementem konsultacji naczyniowej jest badanie USG duplex-doppler układu naczyniowego z zakresu:

 • USG doppler tętnic szyjnych oraz kręgowych (miażdżyca tętnic przedczaszkowych, dysplazja włóknisto-mięśniowa, zapalenia naczyń)
 • USG doppler żył kończyn dolnych (zmiany żylakowate, zakrzepica żylna, zespoły uciskowe)
 • USG doppler tętnic kończyn dolnych (miażdżyca zarostowa, zmiany tętniakowate aorty brzusznej oraz tętnic obwodowych, zapalenia tętnic)
 • USG doppler żył kończyn górnych
 • USG doppler tętnic kończyn górnych

 

Sprawdź dostępne terminy wizyt

 

 • SONOMED ul. Hebanowa 1 w Smolcu k. Wrocławia - wejście do placówki
Copyright by SONOMED
Menu