Centrum Medyczne SONOMED - Smolec, Wrocław
holter ekg

• HOLTER EKG 

Badanie polega na założeniu pacjentowi ( w dniu wizyty) zestawu do całodobowej rejestracji rytmu serca. Zestaw składa się z rejestratora I elektrod. Czas rejestracji to zazwyczaj 24-25 godzin. Urządzenie umożliwia zarejestrowanie rytmu serca na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości. Po okresie rejestracji aparat jest zdejmowany ( zazwyczaj następnego dnia) i podłączany do komputera, Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

Wskazania do wykonania badania EKG metodą Holtera:
-ocena dolegliwości mogących być następstwem zaburzeń rytmu serca takich jak: kołatania serca , zasłabnięcia, omdlenia, zawroty głowy.
-ocena ryzyka wystąpienia groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca u osób ze świeżo przebytym zawałem mięśnia sercowego, kardiomiopatią przerostową, zespołem długiego QT
-ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego oraz efektów proarytmicznych po stosowanych lekach
-ocena niedokrwienia mięśnia sercowego gdy typowa próba wysiłkowa jest niemożliwa do przeprowadzenia lub w przypadku podejrzenia dławicy Prinzmetala.
-ustalenie postępowania po świeżo przebytym zawale serca
-ocena wydolności wieńcowej
-kwalifikacja pacjenta dla celów orzeczniczych lub leczenia rehabilitacyjnego
-ocena czynności sztucznego rozrusznika
-ocena cyklicznej zmienności rytmu serca u chorych: po świeżo przebytym zawale serca, z niewydolnością serca, z podejrzeniem zaburzeń aktywności układu autonomicznego np. w cukrzycy lub zespole bezdechu nocnego.
-ocena dobowej zmienności odstępu QT – wydłużenie tego odstępu może prowadzić do zaburzeń rytmu serca z zatrzymaniem krążenia włącznie.

holter oo

Copyright by SONOMED
Menu