Centrum Medyczne SONOMED - Smolec, Wrocław
Psycholog

Zapraszamy wszystkich Pacjentów ze Smolca i okolic do korzystania z usług poradni psychologicznej, którą prowadzi mgr Patrycja Gołąbek

Pani Patrycja Gołąbek to magister psychologii, certyfikowany psychoterapeuta terapii poznawczo – behawioralnej CBT (Szkoła Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej CBT w Warszawie), trener biznesu, specjalista zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania w ochronie zdrowia. Od 15 lat zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych z problemami osobistymi, które doświadczyły trudnych zdarzeń, znalazły się w przełomowych okresach życia, stoją przed wyzwaniem i potrzebują wsparcia, zaburzeniami lękowymi, osobowości jaki i depresyjnymi, zaburzeniami odżywiania (objadanie się), PTSD, ponadto rozwojem umiejętności psychospołecznych (asertywność, komunikacja, radzenie sobie ze stresem, emocjami, zarządzanie czasem, treningi twórczości, motywacyjne, relaksacyjne itd.), psychoedukacją dla pacjentów oraz personelu medycznego z zakresu psychodiabetologii.
Realizuje warsztaty i grupy rozwoju osobistego, szkolenia dla biznesu.

Proponowane formy pracy psychologicznej:

Psychoterapia indywidualna

Przeznaczona dla osób, które chcą lepiej rozumieć siebie, lepiej funkcjonować w społeczeństwie, wyzbyć się drażniących nawyków czy też potraktować terapię jako spotkania rozwojowe jak i osoby, które podejrzewają u siebie: zaburzenia osobowości, zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój), zaburzenia na tle lękowym (lęki, kompulsje, fobie, ataki paniki), zaburzenia odżywiania, stres, zaburzenia przystosowania czy przeżywają zespół stresu pourazowego. Możliwe są dwie formy terapii indywidualnej:

Konsultacja

W sytuacji gdy klient decyduje się na psychoterapię, głównym celem konsultacji jest zdiagnozowanie problemu, zawiązanie kontraktu psychologicznego, omówienie częstotliwości sesji, i wszelkich kwestii formalnych. W przypadku gdy osoba decyduje się jedynie na konsultację bez skorzystania z dalszej formy terapii, kontakt zamyka się na jednym lub dwóch spotkaniach w trakcie których klient otrzymuje możliwie pełną informacje, jakie działania może podjąć aby poradzić sobie z prezentowanym problemem.

Sprawdź dostępne terminy wizyt

 

  • SONOMED ul. Hebanowa 1 w Smolcu k. Wrocławia - wejście do placówki

 

Copyright by SONOMED
Menu