Centrum Medyczne SONOMED - Smolec, Wrocław
przed wizytą
Informujemy o procedurach dodatkowych w związku epidemią koronowirusa:
1) Obowiązek noszenia maseczki ochronnej na terenie Centrum Medyczne Sonomed.
2) Preferowana płatność kartą płatniczą.
3) Prosimy nie wchodzić do środka CM Sonomed-należy zadzwonić dzwonkiem i oczekiwać na pracownika placówki.
4) Prosimy nie wchodzić z osobami towarzyszącymi.
5) Należy mieć naszykowany dowód osobisty.
6) Odwoływać wizytę w przypadku objawów grypy lub przeziębienia.
7) W miarę możliwości prosimy o pobranie druków dla Pacjenta
(ankieta triaż dla wszystkich pacjentów,
oświadczenie pacjenta - tylko dla pacjentów pierwszorazowych).
Druki należy wypełnić i zabrać ze sobą w dniu wizyty bądź przesłać e-mailowo na adres kontakt@sonomed.info
8) Prosimy nie przyjeżdżać dużo wcześniej - pacjenci będą mogli zostać zaproszenie do CM Sonomed
dopiero na kilka minut przed wizytą.

OŚWIADCZENIE PACJENTA. 

SONOMED-regulamin pdf 


1.Proszę się zastanowić jak określiłby Pan/Pani przyczynę zgłoszenia się na konsultację.

2.Proszę zabrać ze sobą dokumentację medyczną (przede wszystkim karty informacyjne ze szpitali i konsultacje specjalistyczne). Proszę uporządkować je chronologicznie, jeśli to możliwe.

3. Proszę zabrać ze sobą WSZYSTKIE stosowane leki wraz z informacją o dawkowaniu (mogą być opakowania po lekach).

4. Proszę zabrać ze sobą ostatnie wyniki badań laboratoryjnych. Jeśli jest to pierwsza wizyta, zalecamy: morfologię, potas, sód, kreatyninę, glukozę, Alat, TSH, lipidogram, kwas moczowy (u osób otyłych lub z cukrzycą).

5. Proszę mierzyć ciśnienie tętnicze, puls i zapisywać wyniki (1-2 razy dziennie). Notatki należy zabrać na wizytę.

6. Proszę przypomnieć sobie i zapisać leki, na które jest Pan/i uczulony/a lub ich nie tolerował/a w przeszłości.

7. Proszę powiadomić nas telefonicznie że jest Pani/Pan osobą niepełnosprawną.

8. Godziny przyjęć są godzinami orientacyjnymi ze względu na indywidualne potrzeby każdego pacjenta.

Copyright by SONOMED

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/users/sonomed/public_html/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218
Menu