Centrum Medyczne SONOMED - Smolec, Wrocław
dr n. med. Piotr Niewiński

dr n. med. Piotr Niewiński

Absolwent Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Po ukończeniu stażu podyplomowego w Wielkiej Brytanii wrócił do Polski, gdzie ukończył specjalizację z kardiologii. Od 2008 roku jest związany z Kliniką Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, w której pracuje do dziś. Jest autorem ponad 20 artykułów naukowych oraz rozdziałów podręczników z zakresu kardiologii. W 2015 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską poświęconą nowym metodom leczenia niewydolności serca.

Na co dzień doktor Niewiński zajmuje się problemami chorych z rozmaitymi zaburzeniami rytmu serca takimi jak: migotanie przedsionków, arytmie komorowe i arytmie nadkomorowe, jak również kwalifikacją do zabiegów ablacji oraz opieką nad chorymi z wszczepionymi stymulatorami serca i kardiowerterami-defibrylatorami.

Dodatkowo doktor Niewiński ma duże doświadczenie w leczeniu pacjentów z:

Doktor Niewiński przebył również liczne kursy doskonalące z zakresu:

W gabinecie wykonywane jest badanie EKG, Holter EKG, Holter ciśnieniowy oraz USG serca.

Copyright by SONOMED