Centrum Medyczne SONOMED - Smolec, Wrocław

Dietetyk kliniczny mgr. Magdalena Szyszka-Barycka – absolwentka kierunku Dietetyka ze specjalizacją Dietetyka Kliniczna. Rozwija i aktualizuje swoja widzę na bieżąco biorąc udział w warsztatach i szkoleniach organizowanych w kraju oraz za granicą. Opiekę nad pacjentem opiera na EBM (evidence-based medicine). Od lat propaguje zdrowe żywienie prowadząc edukację m.in. we Wrocławskim Centrum Seniora, podczas akcji „Środa z profilaktyką” organizowanych przez Dolnośląski Odział NFZ.

Dietetyk prowadzi opiekę na pacjentami:

Copyright by SONOMED
Menu