Centrum Medyczne SONOMED - Smolec, Wrocław
holter ABPM

• HOLTER CIŚNIENIOWY (ABPM) 

Informacja o badaniu:

Holter ciśnieniowy (ABPM) polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Czas rejestracji to 24-25 godzin. Pomiary dokonywane są co 15-30 minut w ciągu dnia i co 30-60 minut w nocy. Urządzenie umożliwia dokonanie pomiaru ciśnienia na żądanie pacjenta, np. w momencie występowania dolegliwości. Po okresie rejestracji rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera, Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.
Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najczęstszych chorób układu krążenia. Częstość występowania oceniana jest na 30-45% populacji i rośnie wraz z wiekiem. W większości przypadków nadciśnienie tętnicze nie daje żadnych objawów. Nieleczone, istotnie zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak: zawał serca, niewydolność serca, udar mózgu czy niewydolność nerek.

Jakie korzyści wynikają z wykonania holtera ciśnieniowego?
– holter ciśnieniowy wykonuje dużą liczbę pomiarów w ciągu doby
– pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnego funkcjonowania, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań
– pomiary dokonywane są poza środowiskiem medycznym (szpital, przychodnia), co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z „nadciśnieniem białego fartucha”, które nie wymaga leczenia
– holter ciśnieniowy umożliwia wykrycie ukrytego nadciśnienie tętniczego
– badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego; szczególnie cenna jest informacja o ciśnieniu tętniczym podczas snu z oceną nocnego obniżenia ciśnienia tętniczego
– holter ciśnieniowy umożliwia ocenę wartości ciśnienia w sytuacjach nagłych (dodatkowy pomiar ręczny)
– holter ciśnieniowy umożliwia dokładniejszą ocenę skuteczności stosowanego leczenia farmakologicznego

Kto decyduje o potrzebie wykonania badania?
Badanie ABPM z reguły wykonuje się na zlecenie lekarza w określonych sytuacjach klinicznych. Ponieważ jest to badanie nieinwazyjne i bezpieczne, może być wykonane na życzenie pacjenta, bez skierowania od lekarza.
Jak przygotować się do badania?
– najlepiej założyć koszulkę z krótkim rękawem oraz luźne okrycie wierzchnie z szerokim rękawem
– przed badaniem należy przyjąć wszystkie standardowo zażywane leki
– przed badaniem (co najmniej 24h) nie należy spożywać alkoholu

Jak zachowywać się podczas badania?
– w okresie badania należy przyjmować wszystkie standardowo zażywane leki
– należy prowadzić normalny tryb życia, można pracować i wykonywać wszystkie codzienne czynności, należy jednak unikać znacznego wysiłku fizycznego
– aparat używany w moim Gabinecie posiada funkcję sygnalizacji zbliżającego się pomiaru ciśnienia tętniczego- na minutę przed kolejnym zaprogramowanym pomiarem urządzenie częściowo napełni a następnie opróżni rękaw, aby przypomnieć pacjentowi o kolejnym pomiarze (w nocy sygnalizacja nie jest uruchamiana); należy wtedy przestać się poruszać i rozmawiać; w momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała z mankietem utrzymywanym na wysokości serca
– nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet
– mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie
– urządzenie należy chronić przed wilgocią i wodą a także przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym
– w przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać
– pacjent proszony jest o prowadzenie „pamiętnika”, w którym odnotowuje ważne informacje, które mogą mieć wpływ na wartości ciśnienia tętniczego:
• godzina pójścia do łóżka, zaśnięcia, obudzenia, wstania z łóżka
• pory posiłków
• pora i nazwa przyjmowanych leków
• odczuwane dolegliwości
• inne zdarzenia, które mogą mieć wpływ na ciśnienie tętnicze (czas pracy zawodowej, stres, ruch)
Zaprogramowane pomiary są automatycznie wykonywane przez aparat, gdy przełącznik trybu pracy znajduje się w pozycji „AMBULATORY”. Dodatkowe pomiary można wykonać samodzielnie po przełączeniu aparatu w tryb „CASUAL” i naciśnięciu przycisku „M”. Tryb „CASUAL” należy też wybrać, gdy chcemy, aby aparat nie wykonywał automatycznie pomiarów (np. gdy aparat zostanie zdjęty na czas kąpieli) a także w momencie zakończenia badania i po zdjęciu urządzenia.

HOLTER CIŚNIENIOWY NIE JEST METODĄ, KTÓRA ZASTĘPUJE POMIARY DOMOWE, NATOMIAST INFORMACJE O CIŚNIENIU TĘTNICZYM UZYSKANE TĄ METODĄ SĄ CENNYM UZUPEŁNIENIEM POMIARÓW CIŚNIENIA WYKONANYCH W GABINECIE LEKARSKIM I POMIARÓW DOMOWYCH

 

images

Copyright by SONOMED

Warning: Only the first byte will be assigned to the string offset in /home/users/sonomed/public_html/wp-content/plugins/responsive-menu/v4.0.0/inc/helpers/custom-functions.php on line 218
Menu