Centrum Medyczne SONOMED - Smolec, Wrocław
przed wizytą

1.Proszę się zastanowić jak określiłby Pan/Pani przyczynę zgłoszenia się na konsultację.

2.Proszę zabrać ze sobą dokumentację medyczną (przede wszystkim karty informacyjne ze szpitali i konsultacje specjalistyczne). Proszę uporządkować je chronologicznie, jeśli to możliwe.

3. Proszę zabrać ze sobą WSZYSTKIE stosowane leki wraz z informacją o dawkowaniu (mogą być opakowania po lekach).

4. Proszę zabrać ze sobą ostatnie wyniki badań laboratoryjnych. Jeśli jest to pierwsza wizyta, zalecamy: morfologię, potas, sód, kreatyninę, glukozę, Alat, TSH, lipidogram, kwas moczowy (u osób otyłych lub z cukrzycą).

5. Proszę mierzyć ciśnienie tętnicze, puls i zapisywać wyniki (1-2 razy dziennie). Notatki należy zabrać na wizytę.

6. Proszę przypomnieć sobie i zapisać leki, na które jest Pan/i uczulony/a lub ich nie tolerował/a w przeszłości.

7. Proszę powiadomić nas telefonicznie że jest Pani/Pan osobą niepełnosprawną.

8. Godziny przyjęć są godzinami orientacyjnymi ze względu na indywidualne potrzeby każdego pacjenta.

Copyright by SONOMED